Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Ocena pracowników


Ocena pracowników - Spełnia dwie funkcje: dewaluacyjną i rozwojową. Z punktu widzenia dewaluacyjnej wyniki oceny mogą być wykorzystywane do podziału wynagrodzeń, przeprowadzania zmian w strukturze zatrudnienia (zwolnienia, przesunięcia pracowników) lub do oceny posiadanego systemu selekcji i rekrutacji. Funkcja ewaluacyjna ocenia dotychczasowy i obecny poziom pracy jej jakość, stopień przydatności na stanowisku zajmowanym przez pracownika, wywiązywanie się z powierzonych obowiązków.

Z punktu widzenia funkcji rozwojowej ocena może pełnić funkcję motywującą, ukierunkować przeszłe zachowania na cele organizacji, zapewnić dane umożliwiające planowanie kształcenia i rozwoju pracowników. W funkcji rozwojowej ocenia się pracownika pod kontem umiejętności, potencjału rozwojowego i chęci współpracy.

Przedsiębiorstwa wykorzystują wyniki ocen pracowników głównie do podejmowania decyzji dotyczących wzrostu wynagrodzeń, udzielania porad związanych z pracą, podejmowanie decyzji o awansach, ustalenia możliwości pracowników, planowania karier i sukcesji, przeniesień na inne stanowiska, planowanie personelu, rozdział nagród, opracowywanie programów kształcenia.
Proces oceniania realizowany jest etapami:

1. Ustalenie standardów wyników.
2. Wybór metody oceny. ( Wybór odpowiedniej metody do dokonania pomiaru interesujących nas wyników)
3. Szkolenie oceniających. ( Wybór osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny z odpowiednimi kwalifikacjami)
4. Przeprowadzenie oceny.
5. Analiza i omówienie wyników oceny.
6. Wyciagnięcie praktycznych konsekwencji wobec pracowników ocenianych, zgodnie z przyjętymi ustaleniami.
7. Wnioski na przyszłość (krytyczna ocena obecnego stanu ocen ma za zadanie wyeliminowanie jego słabych stron, udoskonalenie metod oceny)

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Biznes plan salonu fryzjerskiego i kosmetycznego - Skład biznes planu: profil i zakres... [Liczba stron: 33]
Zarządzanie zasobami ludzkimi - praca - Skład pracy: definicja i cele zarządzania... [Liczba stron: 26]
Ocena pracowników - Skład pracy: definicja systemu oceny pracowników,... [Liczba stron: 15]
Wykłady z zarządzania kadrami - teoria - Opracowanie teoretyczne: definicja zarządzania kadrami, polityka... [Liczba stron: 27]
Podstawy zarządzania kadrami - Opracowanie to omawia: modele realizacji funkcji... [Liczba stron: 28]


Kolejny temat to Ilościowe standardy pracy:

Metoda ta polega na porównywaniu ilościowych danych dotyczących efektów pracy danego pracownika z wcześnie ustalonymi normami. Normy ustala się na podstawie pomiarów np. czasu wykonania każdej operacji na danym stanowisku pracy.

Do tego celu służą takie metody jak MTM (Methods Time Measurement).
(...)