Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Zysk w mikroekonomii - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


try this out
www.dodatki-krawieckie.biz.pl
www.gabinety-stomatologiczne.info.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Zysk w mikroekonomii


Zysk w mikroekonomii - Jest podstawowym elementem działalności każdego producenta i związany jest z podstawowymi funkcjami każdej firmy, ponieważ:
- wpływa na jej możliwości produkcyjne
- decyduje o stopniu samofinansowania firmy
- wywiera wpływ na wielkość zatrudnienia
- skłania elementy gospodarcze do osiągania jak najlepszych rezultatów ekonomicznych

Producent kierujący się zasadą optymalizacji poszukuje najlepszej orientacji między nakładanymi na produkcje a efektami produkcji.

Z = U – K

Z – zysk
U – utargi (przychody)
K – koszty

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to PHARE:

Jest to fundusz przedakcesyjny oferujący bezpośrednie dotacje dla przedsiębiorców. Dotacje w ramach tego funduszu są dostępne dla różnych sektorów gospodarki. MSP w Polsce mogą korzystać przede wszystkim z instrumentów promujących działalność eksportową, wprowadzających nowe technologie i innowacyjność oraz wdrażających standardy jakości.

Jednostką wdrażającą programy PHARE skierowane do przedsiębiorstw jest... (...)